Otel

Yarımadanın doğu yamacında marinayla bağlantısı olan yaklaşık 50 odalı bir butik otel planlanmıştır. Tamamı suit odalardan oluşacak bu otel, gerek villa sahiplerinin gerekse marina kullanıcılarının ihtiyacı olabilecek restoran, bar, spa, fitness, vb. ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu özel otelin işletmesi için dünyanın önde gelen işletmeci grupları ile görüşmeler devam etmektedir.

Seçilecek işletmeci ile yapılacak anlaşmaya istinaden villa sahiplerine, talep etmeleri halinde catering ve housekeeping gibi hizmetlerin sunulması planlanmaktadır.

Marina

Genel Bakış

Turizm ve konut projemizin üzerinde yer aldığı yarımadanın doğu tarafında, öncelikli olarak Epique Island sakinlerinin kullanımı için tasarlanmış bir marina yer alacaktır. Marinamız için “butik” tanımını kullanıyoruz çünkü marinayı küçük ölçekli ve minimal özelliklerde tasarladık. Marina denilince akla gelen büyük yat limanlarından farklı, bölgenin topografya ve coğrafyasına uygun bir yerleşim planladık.

Kıyaslamak isterseniz; Epique Island Marina’mızın toplam kapladığı alan Yalıkavak Palmarina’nın %15’i kadar olacak. D-Marin Didim’in ise %8’i.

Marina, sadece deniz üzerindeki yapıları ile değil, hizmet anlayışı ve fonksiyonları ile de butik olacaktır.

Rakamlarla Epique Island Marina

Tekne Kapasitesi : 154
En büyük tekne boyu : 25 m
Deniz dolgusu miktarı : 7.905,51 m2
Marina su alanı : 40.430,74 m2
Dalgakıran boyu : 160 m
İskeleler: 3 adet 100 metre boyunda yüzer iskele
Marina plajı : 1.625,65 m2

Tasarım Özellikleri

Epique Island Marina, bilinen yat limanı projelerinden farklı olarak mendireklerle çevrelenmiş, kapalı bir su baseni içermez. Kıyıya dik tek bir mendirek, dalgaları kesmek için kullanılacaktır. Marina içini durgun bir su alanına çevirme riski olan uzun mendirekler projede yer almamaktadır.

Mendirek taş dolgu gövdeli değil, narin bir kazıklı yapı şeklinde tasarlanmıştır.

Marina tüm koy yüzeyinin çok küçük bir alanını kaplayacak şekilde tasarlanmıştır ve koy içine su girişini daraltacak ölçekte bir yapılaşma söz konusu değildir. Marinamızın kapladığı alan, toplam su yüzey alanı 1,175,000 metrekare olan Tilkicik Koyu’nun %3.5’una karşılık gelmektedir. Marinamızın koy içindeki akıntı sistemini bloke edebilecek, durgun bir su kütlesine ya da lagüne çevirebilecek ölçek ve boyutlarda olmadığı aşikardır.

Marina içindeki iskeleler yüzer tip tasarlanmıştır ve su hareketlerine etkisi bu şekilde en aza indirilmiştir.

Sahadaki su derinlikleri nedeniyle, marinanın büyütülmesi imkanı bulunmadığından, aşamalı olarak büyütme planları söz konusu değildir. Marinamız bu aşamada planlandığı boyut ve kapasitede kalacaktır.

Kıyı dolgusu sahil boyunca dar bir bantta, oldukça sınırlı bir alanda yapılmaktadır. Dolgu malzemesi, Epique Island proje sahamızdan çıkan nitelikli ve kaya özellikli malzemelerle yapılacaktır. Denizi kirletmeyecek, daimi bir zarara neden olmayacak, bölgemizin özelliklerine uygun ve denizde kullanılabilir nitelikte malzemeler seçilerek dolguda kullanılacaktır.

Marinada su derinlikleri uygun olduğundan herhangi bir dip taraması yapılmayacaktır.

Marina içinde bir plaj konsepti yaratılarak, marina içinde dahi su kalitesinde yüksek standartların korunacağının garantisi verilmiştir.

Kime Hizmet Verecek

Epique Island Marina, bilinen şehir marinalarından farklı, butik bir konsepte dayalı olduğundan, öncelikli müşteri grubu Epique Island sakinleri ve otel ziyaretçileri olacaktır. Arzu eden müşterilerimize marinada uzun süreli bağlanma önceliği sağlanacaktır. Marinamızın diğer bir müşteri grubu Tilkicik ve yakın koylardaki tüm deniz ve tekne sevdalılarıdır.

Epique Island Marina, bölge sakinlerinin marinası olacaktır. Koylarımızın ve denizlerimizin değerini orada yaşayarak bilenlerin kullandığı marina olacaktır.

Yatırımın Mevcut Durumu

Marina yatırımında halihazırda izin ve onay prosedürleri devam etmektedir. Kıyı Kanunu ve kıyılarda yapılacak yapılarla ilgili şartları belirleyen yönetmelikler çerçevesinde marinanın imar ve ÇED çalışmaları devam etmektedir.

Bugüne kadar projede şunlar yapılmıştır:

  • Proje sahasının deniz dibi haritası çıkartılmış, derinlik durumu tespit edilmiştir.
  • Jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmıştır.
  • Oşinografik araştırmalar yapılmıştır.
  • Akıntı ve su hareketini tespit etmek üzere çalışmalar yapılmıştır.

ÇED çalışması sürecinde proje başvuru dosyası hazırlanmış, halkın katılımı toplantısı düzenlenmiş, bu toplantıda bölge sakinlerinin görüş ve önerileri alınmıştır. İlgili Bakanlıklar tarafından ÇED Yönetmeliklerine uygun olarak prosedür devam etmektedir.

Marina yatırımımız, ilgili kanun ve yönetmeliklerin şart koştuğu tüm çevresel kriterleri sağlayacak şekilde hayata geçirilecektir. Bununla ilgili olarak, ilgili kurumların talep ettiği tüm çalışmalar yapılarak, bölgenin çevresel değerlerine zarar verilmemesi için mümkün olan tüm çaba gösterilecektir.

Çevre Hassasiyetimiz

Epique Island Projemizin başarısının, tüm turizm projeleri gibi yüksek su kalitesine bağlı olduğunu biliyoruz. Proje sahamızda su kalitesini her dönem en yüksek değerlerde tutmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Devam eden ÇED sürecinde, marinanın çevresel ve sosyal etkilerini tespit etmek için detaylı teknik araştırmalar yapılmaya devam edilmektedir.

Bilindiği gibi, tekneler marina olan bölgelerde atık sularını denize boşaltmazlar. Marinalarda atıksular kontrollü şekilde teknelerden alınır ve yönetmeliklerin talep edildiği şekilde bertaraf edilir. Marinamızda mobil pompalar vasıtasıyla tekne atıkları sürekli olarak toplanacak ve uzaklaştırılacaktır.

Çevre ve komşu koylarımızda turizm ve konut projelerine büyük ilgi olduğu ve pek çok yeni yatırımın başlamak üzere olduğu gözlenmektedir. İleriki yıllarda bölgemize olan talebin artacağını ve yükselen bir deniz trafiğinin gözleneceğini tahmin etmek güç değildir. Marinamızın varlığı, çevre koyları kullanan ve kontrolsüz olarak demirleyerek, atık bırakan teknelerin de kontrol altına alınmasını sağlayarak, koylarımızda bir iç-denetim görevi üstelenecektir.

Marinamızın inşaat ve işletme dönemlerinde çevresel etkilerin bertarafı için ne tür tedbirlerin alınmasının gerekli olacağı ÇED raporlaması sürecinde ortaya çıkacaktır. ÇED ile ilgili başvuru dosyamızda marina projemizde çevresel etkileri değerlendirmek için yapılacak olan çalışmalarımız, tespitlerimiz ve taahhütlerimize yer verilmiştir. İlgilenenler, başvuru dosyamızı bu adresten indirebilir.

Proje’de yer alan Marina ve Otel inşaası ilgili Kurum’un iznine tabidir.